Kontakt

Siedziba Zakład Usługowo-Produkcyjny Ergom Spółka z o.o.
ul. Wejherowska 69
84 – 217 Szemud
NIP: 584 – 10 – 00 – 751
REGON: 00 805 00 78
www.ergom-szemud.eu
ergom@ergom-szemud.eu
KRS: 0000 180 428
Prezes Zarządu mgr inż. Andrzej Cierpka
tel. 58 676 11 02
e-mail: andrzejcierpka@ergom-szemud.eu
Vice Prezes Zbigniew Wit
(+48) 509 283 984
e-mail: zbigniewwit@ergom-szemud.eu
Kierownik warsztatu mgr inż. Grzegorz Szulc
(+48) 503 310 207
e-mail: grzegorzszulc@ergom-szemud.eu
Kierownik robót zewnętrznych inż. Tomasz Braczkowski
(+48) 517 789 028
e-mail: tomaszbraczkowski@ergom-szemud.eu
Technolodzy e-mail: ergom@ergom-szemud.eu
Księgowość Barbara Cierpka
tel./fax +48 58 676 17 81
e-mail: księgowość@ergom-szemud.eu