Kontakt

SiedzibaZakład Usługowo-Produkcyjny Ergom Spółka z o.o.
ul. Wejherowska 69
84 – 217 Szemud
NIP: 584 – 10 – 00 – 751
REGON: 00 805 00 78
www.ergom-szemud.eu
ergom@ergom-szemud.eu
KRS: 0000 180 428
Prezes Zarządumgr inż. Leszek Ossowski
tel: 500-225-490
e-mail: leszekossowski@ergom-szemud.eu
Vice PrezesZbigniew Wit
(+48) 509 283 984
e-mail: zbigniewwit@ergom-szemud.eu
Kierownik robót zewnętrznychinż. Tomasz Braczkowski
(+48) 517 789 028
e-mail: tomaszbraczkowski@ergom-szemud.eu
Kierownik warsztatuMaciej Kleba
e-mail: maciej.kleba@ergom-szemud.eu
Z-ca Kierownika robót
zewnętrznych
mgr inż. Paweł Świecki
e-mail: pawel.swiecki@ergom-szemud.eu
Księgowość i zaopatrzenieHanna Mejer
tel./fax +48 58 676
11 02
505 155 066
sekretariat@ergom-szemud.eu
Biurotel./fax +48 58 676 11 02
kom.: (+48) 503 310 207
ergom@ergom-szemud.eu